Hayke Veldman

dinsdag, maart 9th, 2021

Is sinds 2021 voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Dat zijn de kernbegrippen voor de onderzoeken van de Rekenkamer. In gewone mensentaal betekent dat: doet de gemeente daadwerkelijk wat zij zich heeft voorgenomen, doet de gemeente dat efficiënt en effectief en binnen de regels? Voor Hayke draait daarbij alles om dienstverlening. De gemeente is er immers voor de gemeenschap en niet andersom.

Marloes van Rijswijk – Van Mook

dinsdag, maart 9th, 2021

Is sinds 2021 lid van de Rekenkamer Tilburg. In het dagelijks leven is zij Manager Veiligheidsregio DienstenCentrum bij het Nederlands Intituut Publieke Veiligheid. Daarnaast heeft zij zitting in de Rekenkamer Beverwijk en is zij voorzitter van de Rekenkamer van de Provincie Zeeland. Met haar werkzaamheden voor de Rekenkamer Tilburg hoopt zij middels constructieve adviezen de verbinding tussen raad, samenleving en organisatie te versterken.

Hans Mulder

dinsdag, maart 9th, 2021

Is sinds 2021 lid van de Rekenkamer Tilburg. Werkt daarnaast als directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal. Is tevens lid van de Rekenkamer Veere en toezichthouder in het onderwijs en bij een woningcorporatie. Draagt graag bij aan de optimalisering van het gemeentelijk functioneren, met het oog op de ontwikkeling van de stad, in het belang van de mensen in de stad.

Marga Vermeer

zondag, januari 31st, 2016

Is sinds 2015 lid van de Rekenkamer Tilburg. Werkt daarnaast als bestuurlijk strategisch adviseur binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Is tevens lid van de Rekenkamercommissie gemeente Boxtel en lid van de Raad van Toezicht binnen het onderwijs. Ziet het als een uitdaging om een antwoord te geven op de vraag: besteedt de gemeente publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig? En wat levert dat op voor de Tilburgse samenleving? 

Deborah van Gestel-Mulders

zaterdag, januari 31st, 2015

Is sinds 2018 werkzaam als secretaris – onderzoeker bij de Rekenkamer Tilburg. Kern van rekenkameronderzoek is of het gemeentebestuur de doelen bereikt die zijn vastgesteld en of het geld op een goede wijze wordt besteed. Draagt met de rekenkameronderzoeken graag bij aan het beter laten functioneren van het gemeentebestuur en daardoor aan een beter Tilburg.