Archive for maart, 2019

Onderzoek (Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen

donderdag, maart 28th, 2019

De gemeente Tilburg zet zich in om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Inwoners kunnen ook zelf maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Tilburg indienen met het verzoek voor ondersteuning. Er wordt volop geëxperimenteerd met deze vormen van burgerparticipatie.

Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Rekenkamer Tilburg een bijeenkomst in LocHal te Tilburg tussen 15.30 en 18.00 uur. Samen met u gaan wij tijdens deze bijeenkomst aan de slag om conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren welke worden opgenomen in het onderzoeksrapport.

Aanmelden kan vóór 1 mei a.s. via rekenkamer@tilburg.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens.