Archive for juni, 2021

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2021/2022 welkom

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamer Tilburg inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) in 2e helft 2021/1e helft 2022. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • Doelmatigheid: besteedt de gemeente haar geld goed?
  • Doeltreffendheid: realiseert de gemeente haar doelen?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente binnen de wet- en regelgeving?

U kunt uw suggestie kenbaar maken t/m 18 juni a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken in 2021.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf een of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze zal onderbouwen richting de gemeenteraad en een onderzoek zal starten. U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.

 

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische beginselen verdienen extra aandacht na de acute crisisperiode en in het verdere vervolg van de crisis. Op 7 juni presenteert de Rekenkamer Tilburg samen met Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) de resultaten van het onderzoek ‘Lokale steun in crisis’ aan de gemeenteraad van Tilburg. De bijeenkomst is tussen 15.00 en 16.30 uur live te volgen via deze link. Wilt u meer lezen over het onderzoek, lees dan verder.