Over ons

De Rekenkamer streeft naar kwaliteit; zij bestaat uit onafhankelijke en gemotiveerde onderzoekers en draagt met het doen van onderzoek bij aan publieke verantwoording over en grotere transparantie van het gevoerde beleid van het gemeentebestuur. Lees meer over de leden van de Rekenkamer.

Onze werkwijze

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld of de gemeente met haar beleid heeft bereikt wat zij wil, of de gemeente het beschikbare geld goed heeft besteed en of de gemeente zich aan de regels en wetten heeft gehouden. Hiermee levert de Rekenkamer een bijdrage aan de verbetering van het lokale bestuur. De gemeenteraad bespreekt het onderzoeksrapport en besluit over de opvolging van de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast hebben inwoners het recht te weten hoe het gemeentebestuur functioneert. Daarom zijn onderzoeksrapporten van de Rekenkamer altijd openbaar en stelt de Rekenkamer het maatschappelijk resultaat van beleid (‘doet het bestuur wat het belooft?’) voorop.

Jaarverslagen en onderzoeksprogramma's

Jaarlijks stelt de Rekenkamer vóór 1 april haar jaarverslag van voorgaand jaar en onderzoeksprogrammering voor komend jaar vast. Beiden worden door de Rekenkamer aangeboden aan de gemeenteraad.

Nevenactiviteiten

De Rekenkamer leden hebben ieder een aantal nevenfuncties.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE

Leden Rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer Tilburg bestaat uit 4 externe leden, waaronder de voorzitter, en 1 ambtelijk secretaris-onderzoeker.

 • Hayke Veldman

  Voorzitter LEES VERDER

 • Marloes van Rijswijk – Van Mook

  Lid LEES VERDER

 • Hans Mulder

  Lid LEES VERDER

 • Marga Vermeer

  Lid LEES VERDER

 • Deborah van Gestel-Mulders

  Secretaris - onderzoeker LEES VERDER