Nevenfuncties

Hayke Veldman

Eigenaar Bureau Veldman (vanaf 2021)

Trainer Haya van Somerenstichting (vanaf 2013)

 

Marloes van Rijswijk-Van Mook  

Manager Veiligheidsregio Diensten Centrum (vanaf 2022)

Lid Rekenkamercommissie Beverwijk (vanaf 2017)

Voorzitter Rekenkamer Zeeland (vanaf 2022)

 

Hans Mulder 

Directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid gemeente Roosendaal (vanaf 2019)

Lid Raad van Toezicht Archipel Scholen Walcheren (vanaf 2019)

Lid / vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonkwartier (vanaf 2020)

Lid Rekenkamer Veere (vanaf 2020)

 

Marga Vermeer      

Strategisch bestuurlijk adviseur sociaal domein gemeente ’s-Hertogenbosch (vanaf 2001)

Lid Rekenkamercommissie Boxtel (vanaf 2009)

Zelfstandig ondernemer MV Beleid – Onderzoek – Projecten (vanaf 2013)

Lid / vicevoorzitter Raad van Toezicht Vitus Zuid (vanaf 2015)

 

Deborah van Gestel-Mulders

Lid Rekenkamercommissie Waalwijk (vanaf 2022)