Nevenfuncties

Hayke Veldman

Eigenaar Bureau Veldman

Lid Adviescollege Toetsing Regeldruk

Bestuurlijk aanjager Green Deal Duurzame Zorg

Voorzitter KNZB (onbezoldigd)

Lid Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sport NOC*NSF (onbezoldigd)

Lid Raad van Advies Missie Tumor Onbekend (onbezoldigd)

 

Marloes van Rijswijk-Van Mook  

Gemeentesecretaris gemeente Zundert

Voorzitter Rekenkamer Zeeland

Lid Rekenkamer Land van Cuijk

Raadslid gemeente Oss

 

Hans Mulder 

Directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid gemeente Roosendaal

Lid Raad van Toezicht Archipel Scholen Walcheren

Lid / vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonkwartier

Lid Rekenkamer Veere

 

Marga Vermeer      

Strategisch bestuurlijk adviseur sociaal domein gemeente ’s-Hertogenbosch

Zelfstandig ondernemer MV Beleid – Onderzoek – Projecten

Lid / vicevoorzitter Raad van Toezicht Vitus Zuid

 

Deborah van Gestel-Mulders

Lid Rekenkamer Boxtel

Lid Rekenkamer Waalwijk