Onderzoeken 2021

Lokale steun in crisis

2021

De Rekenkamer Tilburg heeft, in samenwerking met de Rekenkamer(commissie)s Arnhem, Breda en Oss, onderzoek gedaan met als doel te inventariseren welke lokale corona-steunmaatregelen er zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden, welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming en wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken