Onderzoek 2021

Corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

2021

De Rekenkamer Tilburg is eind 2020 een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad. Welke lokale corona-steunmaatregelen zijn er genomen, op welke wijze heeft de besluitvorming over deze maatregelen plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming? Bovendien, wat is de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen geweest en hoe kunnen gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis?

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken