Onderzoeken 2019

Verbeterde informatievoorziening sociaal domein noodzakelijk

2019

Tijdens het eerdere rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek het moeilijk een relatie te leggen tussen de wijze waarop de Wmo was georganiseerd en de financiële resultaten van de Wmo. Bovendien bleek dat de financiële kaderstelling op een hoog aggregatieniveau plaats vond, zodat de raad niet expliciet in staat was te sturen op het financieel beheersbaar maken/houden van de Wmo.

LEES VERDER

De (Til)burger Centraal

2019

Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer inzicht in de (samenhang van) activiteiten op het gebied van burgerparticipatie, in het effect van deze inspanningen en beoogt aanbevelingen te geven om burgerparticipatie naar een (nog) hoger niveau te brengen.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken