Onderzoeken 2021

Lokale steun in crisis

2021

De Rekenkamer Tilburg heeft, in samenwerking met de Rekenkamer(commissie)s Arnhem, Breda en Oss, onderzoek gedaan met als doel te inventariseren welke lokale corona-steunmaatregelen er zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden, welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming, wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis. Op 7 juni 2021 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de gemeenteraad van Tilburg.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken