Onderzoek 2020

Sociale woningbouw: feitelijkheden versus beleving

2020

Er zijn verschillende feiten en cijfers over sociale woningbouw beschikbaar in de gemeente Tilburg. De gemeenteraad wenst duiding: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen? De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart. De Rekenkamer Tilburg verwacht eind 2020 het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aan te bieden.

LEES VERDER

Begrotelijke projecten?

2020

Raadsleden maakten de Rekenkamer Tilburg er begin 2019 op attent dat de gemeente Tilburg bij projecten met regelmaat extra krediet vraagt bovenop het oorspronkelijk door de raad goedgekeurde krediet. Deze raadsleden wensen te weten hoe financiële overschrijdingen ontstaan, of de raad tijdig is geïnformeerd en hoe financiële overschrijdingen voorkomen kunnen worden. De Rekenkamer onderzocht daarom financiële overschrijdingen bij een aantal projecten.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken