Onderzoeken 2020

Sociale woningbouw: feitelijkheden versus beleving

2020

Er zijn verschillende feiten en cijfers over sociale woningbouw beschikbaar in de gemeente Tilburg. De gemeenteraad wenst duiding: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen? De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als doelstelling inzicht […]

LEES VERDER

Financiële afwikkeling van projecten

2020

De gemeenteraad heeft geen goed zicht op de financiële afwikkeling van projecten in het fysieke domein. Door middel van de analyse van een aantal van deze projecten onderzoekt de Rekenkamer wat de oorzaken zijn van waarom projecten buiten het oorspronkelijke (en eventueel bijgestelde) krediet gerealiseerd worden. De vraag daarbij is of raadsleden tijdig worden geïnformeerd en hoe mogelijk eerder bij te sturen om financiële overschrijdingen bij projecten zoveel als mogelijk te voorkomen. Voor de zomer van 2020 verwacht de Rekenkamer haar bevindingen te kunnen presenteren middels een Rekenkamerbrief aan de gemeenteraad.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken