Onderzoek 2023

Onderzoek naar de energietransitie in de gemeenten Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss

2023

De Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de energietransitie. De Rekenkamer voert het onderzoek uit samen met de rekenkamer(commisssie)s Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss. Het onderzoek gaat in op de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de verschillende gemeenten. In lijn daarmee wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot sturing en controle op het terrein van de energietransitie door de raad en hoe sturings- en controlemogelijkheden door de raden zijn ingezet.

LEES VERDER

Een zekere onzekerheid

2023

De Rekenkamer Tilburg heeft onderzoek gedaan naar het Tilburgse bestaanszekerheidsbeleid en de uitvoering daarvan. De maatschappelijke ontwikkelingen van afgelopen jaren zorgden voor een toename van het aantal Tilburgers die leven in bestaansonzekerheid. Om voor deze Tilburgers te doen wat nodig is, adviseert de Rekenkamer Tilburg de gemeente om meer te investeren in het Tilburgse bestaanszekerheidsbeleid en de uitvoering daarvan.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken