Onderzoek 2020

Financiële afwikkeling van projecten

2020

De gemeenteraad heeft geen goed zicht op de financiële afwikkeling van projecten in het fysieke domein. Door middel van de analyse van een aantal van deze projecten onderzoekt de Rekenkamer wat de oorzaken zijn van waarom projecten buiten het oorspronkelijke (en eventueel bijgestelde) krediet gerealiseerd worden. De vraag daarbij is of raadsleden tijdig worden geïnformeerd en hoe mogelijk eerder bij te sturen om financiële overschrijdingen bij projecten zoveel als mogelijk te voorkomen. Voor de zomer van 2020 verwacht de Rekenkamer haar bevindingen te kunnen presenteren middels een Rekenkamerbrief aan de gemeenteraad.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken