Onderzoeken 2023

Onderzoek naar de energietransitie in de gemeenten Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss

2023

De Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de energietransitie. De Rekenkamer voert het onderzoek uit samen met de rekenkamer(commisssie)s Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss. Het onderzoek gaat in op de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de verschillende gemeenten. In lijn daarmee wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot sturing en controle op het terrein van de energietransitie door de raad en hoe sturings- en controlemogelijkheden door de raden zijn ingezet.

LEES VERDER

Onderzoek naar bestaanszekerheid

2023

Hoe gaat de gemeente om met de toename van het aantal Tilburgers in armoede? En in hoeverre is dat beleid wendbaar bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners (en organisaties) acuut raken? En welke rol heeft de gemeenteraad dan? De Rekenkamer Tilburg wil het weten en is in het najaar van 2022 een onderzoek naar bestaanszekerheid gestart.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken