Archive for 2021

De Rekenkamer Tilburg in één oogopslag

donderdag, oktober 21st, 2021

In één oogopslag lezen wat wij doen en hoe, waar dat zich in vertaalt, wat dat oplevert voor de raad en de inwoners en hoe contact met ons op te nemen? Ga dan naar ‘Werkwijze’ (onder ‘Over ons’) en open de interactieve pdf ‘Rekenkamer Tilburg in één oogopslag’.

Onderzoeksprogrammering 2021/2022 bekend

maandag, juli 19th, 2021

De Rekenkamer Tilburg heeft met de gemeenteraad Tilburg, het bestuur en de griffie(r) gesproken over onderwerpsuggesties voor rekenkameronderzoek in 2e helft 2021/1e helft 2022. Via de website van de Rekenkamer Tilburg, evenals via haar LinkedIn en Twitter accounts, zijn inwoners van Tilburg bovendien verzocht om onderwerpsuggesties aan te dragen.

De Rekenkamer Tilburg heeft op basis van deze inventarisatie een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor haar onderzoeksprogrammering 2e helft 2021/1e helft 2022:

– Inzichten voor de inrichting van een nieuw Tilburgs Bestuursakkoord 2022 – 2026 (globale tijdslijn onderzoek: juli 2021 – december 2021)

– Vervolg-/doorwerkingsonderzoek van eerder rekenkameronderzoek en eerdere rekenkameraanbevelingen (globale tijdslijn onderzoek: januari – juli 2022)

Via onze website www.rekenkamertilburg.nl blijft u op de hoogte van de voortgang en resultaten van onze onderzoeken.

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2021/2022 welkom

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamer Tilburg inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) in 2e helft 2021/1e helft 2022. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • Doelmatigheid: besteedt de gemeente haar geld goed?
  • Doeltreffendheid: realiseert de gemeente haar doelen?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente binnen de wet- en regelgeving?

U kunt uw suggestie kenbaar maken t/m 18 juni a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken in 2021.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf een of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze zal onderbouwen richting de gemeenteraad en een onderzoek zal starten. U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.

 

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische beginselen verdienen extra aandacht na de acute crisisperiode en in het verdere vervolg van de crisis. Op 7 juni presenteert de Rekenkamer Tilburg samen met Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) de resultaten van het onderzoek ‘Lokale steun in crisis’ aan de gemeenteraad van Tilburg. De bijeenkomst is tussen 15.00 en 16.30 uur live te volgen via deze link. Wilt u meer lezen over het onderzoek, lees dan verder.

Rekenkamer Tilburg verwelkomt nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden

woensdag, maart 10th, 2021

In de nieuwe raadszaal benoemde burgemeester Weterings op 8 maart 2021 Hayke Veldman als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Hans Mulder en Marloes van Rijswijk – van Mook zijn benoemd als algemeen lid. Marga Vermeer is als algemeen lid voor nog eens een periode van 6 jaar benoemd.

 

Met deze benoemingen is de Rekenkamer weer op volle sterkte na het vertrek van Walter Gouw, Harrie Verbon en Theo Mullekom. Zij hebben, na een periode van 12 respectievelijk 6 jaar, per 1 maart j.l. de Rekenkamer verlaten.

 

Objectief, verbindend, inspirerend en lerend …op zijn Tilburgs

De nieuwe voorzitter Hayke Veldman was eerder lid van de Rekenkamer Nijmegen en voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Rheden. Hayke: “Als voorzitter van de Rekenkamer zorg ik voor een objectieve blik op de handel en wandel van de gemeente. Worden de afgesproken doelen gerealiseerd, doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget én handelt de gemeente volgens de (beleids)regels? Doet de gemeente daadwerkelijk wat zij zich heeft voorgenomen?”

 

“Met mijn werkzaamheden voor de Rekenkamer hoop ik doormiddel van onderzoek en advies de verbinding tussen de raad, samenleving en ambtelijke organisatie van de gemeente Tilburg te versterken,” aldus Marloes van Rijswijk- van Mook. Marloes werkt als secretaris bij de gemeente Sint Michielsgestel.

 

Hans Mulder is directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal. Tilburg experimenteert, volgt haar eigen weg, is daadkrachtig, durft. Tilburg loopt in veel opzichten voorop, is voortvarend in ontwikkeling, met oog voor de mensen. Graag draag ik hier vanuit de Rekenkamer aan bij, middels gedegen en bruikbaar onderzoek met een stimulerende, inspirerende, faciliterende en lerende doorwerking.”

 

“Als geboren en getogen Tilburgse ben ik er trots op de Rekenkamer Tilburg in mijn tweede termijn te mogen blijven vertegenwoordigen”, aldus Marga Vermeer. “Op zijn Tilburgs, samen met de stad, de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Experimenteel, rauw, tegendraads, daadkrachtig, sociaal en humor. Dat zijn de woorden die Tilburg omschrijven. In onze aanpak en onderzoeken komen deze kernwaarden zichtbaar terug.”