Archive for juli, 2021

Onderzoeksprogrammering 2021/2022 bekend

maandag, juli 19th, 2021

De Rekenkamer Tilburg heeft met de gemeenteraad Tilburg, het bestuur en de griffie(r) gesproken over onderwerpsuggesties voor rekenkameronderzoek in 2e helft 2021/1e helft 2022. Via de website van de Rekenkamer Tilburg, evenals via haar LinkedIn en Twitter accounts, zijn inwoners van Tilburg bovendien verzocht om onderwerpsuggesties aan te dragen.

De Rekenkamer Tilburg heeft op basis van deze inventarisatie een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor haar onderzoeksprogrammering 2e helft 2021/1e helft 2022:

– Inzichten voor de inrichting van een nieuw Tilburgs Bestuursakkoord 2022 – 2026 (globale tijdslijn onderzoek: juli 2021 – december 2021)

– Vervolg-/doorwerkingsonderzoek van eerder rekenkameronderzoek en eerdere rekenkameraanbevelingen (globale tijdslijn onderzoek: januari – juli 2022)

Via onze website www.rekenkamertilburg.nl blijft u op de hoogte van de voortgang en resultaten van onze onderzoeken.