Archive for april, 2020

Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg?

vrijdag, april 17th, 2020

Vul onze vragenlijst in! Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg? Vindt u dat er te weinig sociale huurwoningen zijn of is het aanbod juist ruim voldoende? Heeft u zelf ervaringen met het zoeken van een sociale huurwoning? De Rekenkamer Tilburg voert op dit moment een onderzoek uit naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg. Wij vinden het daarbij erg belangrijk om te weten hoe u als inwoner van de gemeente hierover denkt. 

Ook als u in een koopwoning woont, kunt u meedoen aan de enquête. We horen ook graag hoe woningeigenaren aankijken tegen het aanbod aan sociale huur in Tilburg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deelnemen door naar de volgende website te gaan:

www.companen.nl/onderzoek/tilburg

Heeft u vragen over de enquête? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van bureau Companen (tel: 0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl). Zij begeleiden de Rekenkamer bij het uitvoeren van de enquête.