Archive for oktober, 2019

Rekenkamerbrief informatievoorziening sociaal domein

dinsdag, oktober 8th, 2019

Tijdens het rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek niet dat de financiële beheersing van het sociaal domein in het algemeen, en van de Wmo in het bijzonder, een zorgpunt was. Momenteel blijkt de financiële situatie van het sociaal domein echter problematisch te zijn. De Rekenkamer heeft zich daarom afgevraagd waarom deze financiële problematiek vanaf 2018 een rol speelt en of de Tilburgse gemeenteraad hierover voldoende werd geïnformeerd. Deze rekenkamerbrief beschrijft de bevindingen van de Rekenkamer en kan gezien worden als een vervolg op het eerdere rekenkameronderzoek. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer concludeert en welke aanbevelingen zij doet? Lees dan verder.