Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rekenkamer Tilburg presenteert onderzoek ‘Sturen op een akkoord’

donderdag, januari 27th, 2022

Met het oog op de naderende verkiezingen in maart 2022 heeft de Rekenkamer Tilburg onderzoek gedaan naar de voorbereiding op, inrichting en uitvoering van, verantwoording over, en ervaringen met het huidige Tilburgse Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ 2018-2022. Ook bekeek de Rekenkamer Tilburg akkoorden van diverse andere gemeenten. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer de (toekomstige) gemeenteraad, de onderhandelaars over het nieuwe akkoord, het (toekomstige) college van B&W en de ambtelijke organisatie inzichten die bijdragen aan de vormgeving van een nieuw Tilburgs akkoord voor de komende bestuursperiode 2022-2026. De Rekenkamer zal het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad presenteren op 31 januari a.s. Deze presentatie is vanaf 13.30 uur te volgen via deze link.

De Rekenkamer Tilburg in één oogopslag

donderdag, oktober 21st, 2021

In één oogopslag lezen wat wij doen en hoe, waar dat zich in vertaalt, wat dat oplevert voor de raad en de inwoners en hoe contact met ons op te nemen? Ga dan naar ‘Werkwijze’ (onder ‘Over ons’) en open de interactieve pdf ‘Rekenkamer Tilburg in één oogopslag’.

Onderzoeksprogrammering 2021/2022 bekend

maandag, juli 19th, 2021

De Rekenkamer Tilburg heeft met de gemeenteraad Tilburg, het bestuur en de griffie(r) gesproken over onderwerpsuggesties voor rekenkameronderzoek in 2021/2022. Via de website van de Rekenkamer Tilburg, evenals via haar LinkedIn en Twitter accounts, zijn inwoners van Tilburg bovendien verzocht om onderwerpsuggesties aan te dragen.

De Rekenkamer Tilburg heeft op basis van deze inventarisatie een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor haar onderzoeksprogrammering 2021/2022:

– Inzichten voor de inrichting van een nieuw Tilburgs Bestuursakkoord 2022 – 2026 (globale tijdslijn onderzoek: juli 2021 – november 2021)

– Vervolg-/doorwerkingsonderzoek van eerder rekenkameronderzoek en eerdere rekenkameraanbevelingen (globale tijdslijn onderzoek: december 2021 – april 2022)

Via onze website www.rekenkamertilburg.nl blijft u op de hoogte van de voortgang en resultaten van onze onderzoeken.

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2021 welkom

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamer Tilburg inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) in 2021. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • Doelmatigheid: besteedt de gemeente haar geld goed?
  • Doeltreffendheid: realiseert de gemeente haar doelen?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente binnen de wet- en regelgeving?

U kunt uw suggestie kenbaar maken t/m 18 juni a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken in 2021.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf een of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze zal onderbouwen richting de gemeenteraad en een onderzoek zal starten. U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.

 

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische beginselen verdienen extra aandacht na de acute crisisperiode en in het verdere vervolg van de crisis. Op 7 juni presenteert de Rekenkamer Tilburg samen met Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) de resultaten van het onderzoek ‘Lokale steun in crisis’ aan de gemeenteraad van Tilburg. De bijeenkomst is tussen 15.00 en 16.30 uur live te volgen via deze link. Wilt u meer lezen over het onderzoek, lees dan verder.