Archive for mei, 2024

De Rekenkamer start doorwerkingsonderzoeken naar Sport op orde en Citymarketing

donderdag, mei 23rd, 2024

De Rekenkamer wenst eens per benoemingsperiode een doorwerkingsonderzoek te doen. Er is gekozen voor twee separate (kortere) onderzoeken.

Sport op orde

De eerste keuze is het Sportbedrijf. In 2016 is de Rekenkamerbrief ‘Sport op orde’ afgerond. Daarin werd onder andere geconcludeerd dat de gemeente en het Sportbedrijf te nauw verweven zijn. In de Rekenkamerbrief zijn vervolgens een drietal (in de tijd) opeenvolgende stappen als oplossingsrichting voorgesteld. Vervolgens is er door de gemeente gekozen om het Sportbedrijf intern te verzelfstandigingen in 2018. De verzelfstandiging van het Sportbedrijf is als onderwerp door de gemeenteraad genoemd bij het ophalen van de onderwerpsuggesties voor de onderzoeksprogrammering 2023-2024 van de RKT. De RKT acht het een goed moment om de stand van zaken op te maken ten aanzien van de opvolging van de stappen uit de voorgestelde oplossingsrichting uit de Rekenkamerbrief.

Citymarketing

De tweede keuze is Citymarketing. Net als voor het Sportbedrijf, is door de gemeente gekozen voor het op afstand plaatsen van Citymarketing via de Stichting Marketing Tilburg (SMT) (in 2015). In 2018 rondde de RKT het onderzoek ‘Citymarketing Tilburg’ af. Conclusies waren dat de belangrijkste kenmerken waarmee de stad Tilburg werd gepromoot als te veel omvattend werden ervaren, met als gevolg het gebrek aan een inhoudelijke focus waarmee Tilburg op de kaart werd gezet. Ten tweede was dat de resultaten die van SMT werden verwacht niet helder waren omschreven. Met als gevolg dat het moeilijk was te evalueren of de prestaties van SMT aan de verwachtingen voldeden. Daarnaast ontbrak het aan strategische sturing door de gemeente. De RKT heeft zes aanbevelingen gedaan. De gemeenteraad heeft deze zes aanbevelingen overgenomen. De RKT acht het een goed moment om de stand van zaken op te maken ten aanzien van de opvolging van de rekenkameraanbevelingen uit het onderzoek.

De onderzoeken worden gestart in mei 2024 en worden naar verwachting 3e kwartaal 2024 opgeleverd.