Archive for november, 2019

Rekenkamer Tilburg start onderzoeken projectoverschrijdingen en sociale woningbouw

donderdag, november 21st, 2019

In september 2019 zijn onderwerpen voor het rekenkameronderzoek voor het najaar van 2019 en eerste helft 2020 geïnventariseerd op basis van gesprekken met raadsleden. Er is door de Rekenkamer een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor twee onderwerpen.

Het eerste onderwerp betreft financiële overschrijdingen van projecten. De Rekenkamer onderzoekt wat de oorzaken zijn van de (frequente) vraag om extra krediet, of raadsleden tijdig worden geïnformeerd en hoe mogelijk eerder bij te kunnen sturen. Denk aan projecten als de verbouwing van het Stadskantoor, de overkapping van de fietsenstalling aan de Heuvel en het Burgemeester Stekelenburgplein. Het onderzoek naar projectoverschrijdingen is reeds in oktober j.l. gestart. Middels een rekenkamerbrief zal de Rekenkamer de onderzoeksbevindingen naar verwachting voor de zomer van 2020 aan de gemeenteraad presenteren.

Het tweede onderwerp betreft sociale woningbouw. De Rekenkamer zal de gemeenteraad betrekken bij de verdere uitwerking van het onderzoeksplan inclusief relevante onderzoeksdoelstelling, -vraagstelling en -opzet. Het rekenkameronderzoek zal naar verwachting na de zomer van 2020 worden gepresenteerd.