Archive for februari, 2024

Suggesties voor rekenkameronderzoek 2024/2025 welkom

maandag, februari 26th, 2024

De Rekenkamer inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2024/1e helft 2025. Onderwerpsuggesties worden opgehaald bij de gemeenteraad. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:
– Doelmatigheid: Besteedt de gemeente haar geld goed?
– Doeltreffendheid: Realiseert de gemeente haar doelen?
– Rechtmatigheid: Handelt de gemeente binnen de wet- en regelgeving?

U kunt uw suggestie kenbaar maken via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken.

Vervolgens zal de Rekenkamer één of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze voor haar onderzoeksprogrammering zal onderbouwen richting de gemeenteraad vóór 1 april 2024 (tezamen met het Jaarverslag 2023). U wordt op de hoogte gehouden via onze website.