Archive for september, 2023

Gestart met een onderzoek naar realistisch begroten

woensdag, september 27th, 2023

Wanneer de financiële realisatie van de gemeente Tilburg in lijn is met de programmabegroting wordt er realistisch begroot. Er kan echter sprake zijn van onder- of overbesteding. Bij onderbesteding besteedt de gemeente minder voor het realiseren van de doelstellingen dan in de programmabegroting is opgenomen. Bij overbesteding besteedt de gemeente juist méér aan het realiseren van de doelstellingen dan in de begroting is opgenomen. Zowel onder- als overbesteding is nadelig voor de gemeente Tilburg. De Rekenkamer Tilburg is in september 2023 gestart met een onderzoek naar realistisch begroten. Meer lezen? Ga naar: Onderzoek naar realistisch begroten « Rekenkamer (rekenkamertilburg.nl)