Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid

maandag, oktober 3rd, 2022

Hoe gaat de gemeente om met de toename van het aantal Tilburgers in armoede? En in hoeverre is dat beleid wendbaar bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners acuut raken? En welke rol heeft de gemeenteraad daarbij? De Rekenkamer is een onderzoek gestart in het najaar van 2022 naar bestaanszekerheid. Meer lezen? Ga dan naar deze pagina.

Gestart met een onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg

maandag, maart 28th, 2022

Een onderwerp dat meerdere malen in eerder rekenkameronderzoek aan bod kwam is het subsidiebeleid van de gemeente. De Rekenkamer Tilburg volgt dit onderwerp sinds de laatste pakweg twintig jaar, met rekenkamerrapporten en -brieven uit 2005, 2010, 2014 en 2018. Sinds 2018 is de ontwikkeling van het subsidiebeleid in een versnelling geraakt, met name door de beweging naar meer ‘impactgericht subsidiëren’. De Rekenkamer Tilburg is geïnteresseerd in deze ontwikkelingen. Bovendien hebben verschillende fracties aan de Rekenkamer Tilburg aangegeven dat het onderwerp ook bij hen leeft, waarbij hun vragen te categoriseren zijn in een drietal invalshoeken; proces, sturing en verantwoording. De Rekenkamer Tilburg heeft daarom besloten tot een vervolgonderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente. Het onderzoek is reeds aangevangen en zal naar verwachting worden afgerond na de zomer van 2022. Op deze pagina houdt de Rekenkamer Tilburg u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.

Rekenkamer Tilburg presenteert onderzoek ‘Sturen op een akkoord’

donderdag, januari 27th, 2022

Met het oog op de naderende verkiezingen in maart 2022 heeft de Rekenkamer Tilburg onderzoek gedaan naar de voorbereiding op, inrichting en uitvoering van, verantwoording over, en ervaringen met het huidige Tilburgse Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ 2018-2022. Ook bekeek de Rekenkamer Tilburg akkoorden van diverse andere gemeenten. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer de (toekomstige) gemeenteraad, de onderhandelaars over het nieuwe akkoord, het (toekomstige) college van B&W en de ambtelijke organisatie inzichten die bijdragen aan de vormgeving van een nieuw Tilburgs akkoord voor de komende bestuursperiode 2022-2026. De Rekenkamer heeft het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad gepresenteerd op 31 januari 2022. Deze presentatie is terug te kijken via deze link.

De Rekenkamer Tilburg in één oogopslag

donderdag, oktober 21st, 2021

In één oogopslag lezen wat wij doen en hoe, waar dat zich in vertaalt, wat dat oplevert voor de raad en de inwoners en hoe contact met ons op te nemen? Ga dan naar ‘Werkwijze’ (onder ‘Over ons’) en open de interactieve pdf ‘Rekenkamer Tilburg in één oogopslag’.

Onderzoeksprogrammering 2021/2022 bekend

maandag, juli 19th, 2021

De Rekenkamer Tilburg heeft met de gemeenteraad Tilburg, het bestuur en de griffie(r) gesproken over onderwerpsuggesties voor rekenkameronderzoek in 2e helft 2021/1e helft 2022. Via de website van de Rekenkamer Tilburg, evenals via haar LinkedIn en Twitter accounts, zijn inwoners van Tilburg bovendien verzocht om onderwerpsuggesties aan te dragen.

De Rekenkamer Tilburg heeft op basis van deze inventarisatie een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor haar onderzoeksprogrammering 2e helft 2021/1e helft 2022:

– Inzichten voor de inrichting van een nieuw Tilburgs Bestuursakkoord 2022 – 2026 (globale tijdslijn onderzoek: juli 2021 – december 2021)

– Vervolg-/doorwerkingsonderzoek van eerder rekenkameronderzoek en eerdere rekenkameraanbevelingen (globale tijdslijn onderzoek: januari – juli 2022)

Via onze website www.rekenkamertilburg.nl blijft u op de hoogte van de voortgang en resultaten van onze onderzoeken.