Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

woensdag, juni 2nd, 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische beginselen verdienen extra aandacht na de acute crisisperiode en in het verdere vervolg van de crisis. Op 7 juni presenteert de Rekenkamer Tilburg samen met Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) de resultaten van het onderzoek ‘Lokale steun in crisis’ aan de gemeenteraad van Tilburg. De bijeenkomst is tussen 15.00 en 16.30 uur live te volgen via deze link. Wilt u meer lezen over het onderzoek, lees dan verder.

Rekenkamer Tilburg verwelkomt nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden

woensdag, maart 10th, 2021

In de nieuwe raadszaal benoemde burgemeester Weterings op 8 maart 2021 Hayke Veldman als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Hans Mulder en Marloes van Rijswijk – van Mook zijn benoemd als algemeen lid. Marga Vermeer is als algemeen lid voor nog eens een periode van 6 jaar benoemd.

 

Met deze benoemingen is de Rekenkamer weer op volle sterkte na het vertrek van Walter Gouw, Harrie Verbon en Theo Mullekom. Zij hebben, na een periode van 12 respectievelijk 6 jaar, per 1 maart j.l. de Rekenkamer verlaten.

 

Objectief, verbindend, inspirerend en lerend …op zijn Tilburgs

De nieuwe voorzitter Hayke Veldman was eerder lid van de Rekenkamer Nijmegen en voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Rheden. Hayke: “Als voorzitter van de Rekenkamer zorg ik voor een objectieve blik op de handel en wandel van de gemeente. Worden de afgesproken doelen gerealiseerd, doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget én handelt de gemeente volgens de (beleids)regels? Doet de gemeente daadwerkelijk wat zij zich heeft voorgenomen?”

 

“Met mijn werkzaamheden voor de Rekenkamer hoop ik doormiddel van onderzoek en advies de verbinding tussen de raad, samenleving en ambtelijke organisatie van de gemeente Tilburg te versterken,” aldus Marloes van Rijswijk- van Mook. Marloes werkt als secretaris bij de gemeente Sint Michielsgestel.

 

Hans Mulder is directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal. Tilburg experimenteert, volgt haar eigen weg, is daadkrachtig, durft. Tilburg loopt in veel opzichten voorop, is voortvarend in ontwikkeling, met oog voor de mensen. Graag draag ik hier vanuit de Rekenkamer aan bij, middels gedegen en bruikbaar onderzoek met een stimulerende, inspirerende, faciliterende en lerende doorwerking.”

 

“Als geboren en getogen Tilburgse ben ik er trots op de Rekenkamer Tilburg in mijn tweede termijn te mogen blijven vertegenwoordigen”, aldus Marga Vermeer. “Op zijn Tilburgs, samen met de stad, de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Experimenteel, rauw, tegendraads, daadkrachtig, sociaal en humor. Dat zijn de woorden die Tilburg omschrijven. In onze aanpak en onderzoeken komen deze kernwaarden zichtbaar terug.”

De gemeente Tilburg zoekt per 1 maart 2021 voor de Rekenkamer een voorzitter en 3 leden

maandag, november 30th, 2020

Rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer van de gemeente Tilburg (RKT) versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de raad.

Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk op rekenkamertilburg.nl voor meer informatie over de RKT.

De vacatures

De Rekenkamer Tilburg bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter, en een ambtelijk secretaris-onderzoeker. In verband met het aflopen van de benoemingsperiode van de leden van Rekenkamer Tilburg, is er op dit moment een vacature voor deze vier posities: één lid-voorzitter en drie leden.

Reageren en informatie

Voor meer informatie over de vacatures, het profiel, de functie-eisen en de vergoeding wordt u verwezen naar www.werkenvoortilburg.nl.

De werving en selectie wordt begeleid door Necker van Naem. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lauryan Bakker, adviseur bij Necker van Naem, via 06-17589183.

Reageren kan tot en met 10 januari 2021 door een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl o.v.v. ‘sollicitatie voorzitter Rekenkamer Tilburg’ en ‘sollicitatie leden Rekenkamer Tilburg’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gestart met een onderzoek naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

woensdag, november 25th, 2020

De Rekenkamer Tilburg is, in samenwerking met de Rekenkamer(commissie)s Arnhem, Breda en Oss, een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen in de betreffende gemeenten. Corona-steunmaatregelen richten zich op bedrijven, zelfstandigen, instellingen en verenigingen e.d., en inwoners die zodanig door de corona-crisis geraakt worden door het wegvallen of afnemen van inkomsten dat zij behoefte hebben aan ondersteuning, financieel dan wel niet financieel.

Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale en regionale corona-steunmaatregelen er tot heden zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Ook wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis wordt onderzocht.

De verwachting is dat begin 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Onder dak komen’

woensdag, november 25th, 2020

De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Op 30 november a.s. zal de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, getiteld ‘Onder dak komen’, presenteren aan de gemeenteraad. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer concludeert en welke aanbevelingen zij doet? Lees dan verder. Wilt u de bijeenkomst live volgen? Dit kan op 30 november a.s. tussen 16.00 en 17.30 uur via deze link.