Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Minisymposium NVRR: Rekenkamer(commissie)s en regionale opgaven

maandag, september 23rd, 2019

Gemeenten, provincies en waterschappen werken meer samen met elkaar en met private partners in de regio. Opgaven zijn immers vaker meervoudig en co-creaties nemen toe. De regionale agenda wordt dan ook zwaarder. Tijdens de Rekenkamer meetup op 19 september in het Provinciehuis Noord-Brabant hoorden leden van Rekenkamer(commissie)s, waar ook de Rekenkamer Tilburg bij aanwezig was, interessante voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens ontstond een boeiende discussie over wat dit vraagt van Rekenkamer(commissie)s, haar rol en de wijze van sturing.

Presentatie resultaten onderzoek ‘De (Til)burger Centraal’

donderdag, september 5th, 2019

Op maandag 23 september a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur presenteert de Rekenkamer Tilburg de uitkomsten van het rekenkameronderzoek ‘De (Til)burger Centraal’. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van dit rekenkameronderzoek? Aanmelden kan vóór 18 september via rekenkamer@tilburg.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens.

Op weg naar conclusies en aanbevelingen voor het onderzoek naar burgerparticipatie

donderdag, mei 9th, 2019

Op 6 mei organiseerde de Rekenkamer de bijeenkomst ‘(Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen’. De bijeenkomst vond plaats in de LocHal in Tilburg waarbij wij de beste suggesties en tips van deelnemers ophaalden voor ons Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in de gemeente Tilburg. Eerder hebben we (gemeentelijke) documentatie bestudeerd, 22 ‘cases’ als voorbeelden van burgerparticipatie geanalyseerd, zijn interviews met ambtenaren, inwoners en andere betrokkenen gehouden en is een digitale dialoog met een aantal inwoners vanuit het burgerpanel gevoerd. In deze bijeenkomst wilden wij graag nog een slag dieper gaan door middel van het voeren van het goede gesprek.

We waren blij met de grote opkomst; een interessante en inspirerende mix van betrokken inwoners, partners in de stad, ambtenaren en raadsleden. We legden deelnemers de vraag voor: welke beste suggestie heeft u om burgerparticipatie in Tilburg naar een hoger plan te tillen? We vroegen de aanwezigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan langs de invalshoeken:

·           Rolverdeling tussen gemeenteraad, bestuur, ambtenaren én burgers en partners

·           Houding en gedrag van ambtenaren én burgers en partners

·           Inrichting van de ambtelijke organisatie

·           Versterking van de gemeentelijke kernwaarden; vernieuwend, verbindend en daadkrachtig

Terecht werd opgemerkt dat we moeten benoemen wat er al goed gaat en niet alleen wat er nog beter kan. Wat opviel is dat inwoners, partners in de stad, ambtenaren en gemeenteraad elkaar daarin heel goed kunnen vinden en veel gedeelde belangen kennen. Daar ligt ons inziens ook het belangrijkste begin; wat heb je als gezamenlijk belang om beleid of burgerinitiatieven te laten slagen?

Hoe verder?

Dit was voor ons als Rekenkamer de laatste bijeenkomst om input op te halen voor het onderzoek. We gaan nu aan de slag met de analyse van alle informatie en het aanbrengen van de rode lijn. Vervolgens formuleren we conclusies en aanbevelingen. We laten de aanwezige inwoners, partners in de stad en ambtenaren meelezen met het concept-rapport en staan open voor suggesties. De planning is erop gericht om in september 2019 het onderzoeksrapport ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Onderzoek (Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen

donderdag, maart 28th, 2019

De gemeente Tilburg zet zich in om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Inwoners kunnen ook zelf maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Tilburg indienen met het verzoek voor ondersteuning. Er wordt volop geëxperimenteerd met deze vormen van burgerparticipatie.

Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Rekenkamer Tilburg een bijeenkomst in LocHal te Tilburg tussen 15.30 en 18.00 uur. Samen met u gaan wij tijdens deze bijeenkomst aan de slag om conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren welke worden opgenomen in het onderzoeksrapport.

Aanmelden kan vóór 1 mei a.s. via rekenkamer@tilburg.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens.

Rekenkamer Tilburg lanceert eigen website

maandag, februari 18th, 2019

De Rekenkamer Tilburg lanceert op donderdag 21 februari 2019 een eigen website: www.rekenkamertilburg.nl. Hier leest u wat de Rekenkamer doet en wie wij zijn. Op onze website staat informatie over onze lopende onderzoeken, afgeronde onderzoeken en vindt u nieuwsberichten. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor toekomstig onderzoek, neem dan contact met ons op.