Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg

Een onderwerp dat meerdere malen in eerder rekenkameronderzoek aan bod kwam is het subsidiebeleid van de gemeente. De Rekenkamer Tilburg volgt dit onderwerp sinds de laatste pakweg twintig jaar, met rekenkamerrapporten en -brieven uit 2005, 2010, 2014 en 2018. Sinds 2018 is de ontwikkeling van het subsidiebeleid in een versnelling geraakt, met name door de beweging naar meer ‘impactgericht subsidiëren’. De Rekenkamer Tilburg is geïnteresseerd in deze ontwikkelingen. Bovendien hebben verschillende fracties aan de Rekenkamer Tilburg aangegeven dat het onderwerp ook bij hen leeft, waarbij hun vragen te categoriseren zijn in een drietal invalshoeken; proces, sturing en verantwoording.

De Rekenkamer Tilburg heeft daarom besloten tot een vervolgonderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente met als centrale vraagstelling: Welke stappen zijn sinds 2018 gezet in de ontwikkeling van het subsidiebeleid in de gemeente Tilburg in het proces, de sturing en verantwoording, en welke inzichten en perspectieven geeft dit voor de verdere inzet van het subsidie-instrument door de gemeente Tilburg?

Het onderzoek is reeds aangevangen en zal naar verwachting worden afgerond na de zomer van 2022. Op deze pagina houdt de Rekenkamer Tilburg u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer