Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2023/2024 welkom

De Rekenkamer Tilburg is gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid (Q4 2022/1e helft van 2023) en inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2023/1e helft 2024. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • DOELMATIGHEID: BESTEEDT DE GEMEENTE HAAR GELD GOED?
  • DOELTREFFENDHEID: REALISEERT DE GEMEENTE HAAR DOELEN?
  • RECHTMATIGHEID: HANDELT DE GEMEENTE BINNEN DE WET- EN REGELGEVING?

U kunt uw suggestie kenbaar maken ‘vóór 31 december a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf één of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze voor haar onderzoeksprogrammering 2023/2024 zal onderbouwen richting de gemeenteraad vóór 1 april 2023 (tezamen met het Jaarverslag 2022). U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.