Gestart met een onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg

Een onderwerp dat meerdere malen in eerder rekenkameronderzoek aan bod kwam is het subsidiebeleid van de gemeente. De Rekenkamer Tilburg volgt dit onderwerp sinds de laatste pakweg twintig jaar, met rekenkamerrapporten en -brieven uit 2005, 2010, 2014 en 2018. Sinds 2018 is de ontwikkeling van het subsidiebeleid in een versnelling geraakt, met name door de beweging naar meer ‘impactgericht subsidiëren’. De Rekenkamer Tilburg is geïnteresseerd in deze ontwikkelingen. Bovendien hebben verschillende fracties aan de Rekenkamer Tilburg aangegeven dat het onderwerp ook bij hen leeft, waarbij hun vragen te categoriseren zijn in een drietal invalshoeken; proces, sturing en verantwoording. De Rekenkamer Tilburg heeft daarom besloten tot een vervolgonderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente. Het onderzoek is reeds aangevangen en zal naar verwachting worden afgerond na de zomer van 2022. Op deze pagina houdt de Rekenkamer Tilburg u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.