Informatievoorziening sociaal domein

Het sociaal domein vertoont in de gemeente Tilburg, net als in veel andere gemeenten in Nederland, grote financiële tekorten. De Tilburgse gemeenteraad is het orgaan dat beslissingen moet nemen om dat tekort terug te dringen. Daarvoor is de kwaliteit van de informatie die de raad van het college ontvangt over de ontwikkelingen in het sociaal domein cruciaal.

De raad moet een goed beeld krijgen van de oorzaken van de tekorten en van de effecten die nieuw beleid kunnen hebben. De rekenkamer bekijkt met dit onderzoek of deze informatie inderdaad van voldoende niveau is. De rekenkamer bereidt op dit moment een brief voor waarin de bevindingen over de kwaliteit van de informatie worden uiteengezet. Deze brief kan gezien worden als een aanvulling op het eerdere rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017). De rekenkamerbrief wordt naar verwachting in het najaar van 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.