Archive for 2020

De gemeente Tilburg zoekt per 1 maart 2021 voor de Rekenkamer een voorzitter en 3 leden

maandag, november 30th, 2020

Rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer van de gemeente Tilburg (RKT) versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de raad.

Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk op rekenkamertilburg.nl voor meer informatie over de RKT.

De vacatures

De Rekenkamer Tilburg bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter, en een ambtelijk secretaris-onderzoeker. In verband met het aflopen van de benoemingsperiode van de leden van Rekenkamer Tilburg, is er op dit moment een vacature voor deze vier posities: één lid-voorzitter en drie leden.

Reageren en informatie

Voor meer informatie over de vacatures, het profiel, de functie-eisen en de vergoeding wordt u verwezen naar www.werkenvoortilburg.nl.

De werving en selectie wordt begeleid door Necker van Naem. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lauryan Bakker, adviseur bij Necker van Naem, via 06-17589183.

Reageren kan tot en met 10 januari 2021 door een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl o.v.v. ‘sollicitatie voorzitter Rekenkamer Tilburg’ en ‘sollicitatie leden Rekenkamer Tilburg’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gestart met een onderzoek naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

woensdag, november 25th, 2020

De Rekenkamer Tilburg is, in samenwerking met de Rekenkamer(commissie)s Arnhem, Breda en Oss, een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen in de betreffende gemeenten. Corona-steunmaatregelen richten zich op bedrijven, zelfstandigen, instellingen en verenigingen e.d., en inwoners die zodanig door de corona-crisis geraakt worden door het wegvallen of afnemen van inkomsten dat zij behoefte hebben aan ondersteuning, financieel dan wel niet financieel.

Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale en regionale corona-steunmaatregelen er tot heden zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Ook wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis wordt onderzocht.

De verwachting is dat begin 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Onder dak komen’

woensdag, november 25th, 2020

De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Op 30 november a.s. zal de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, getiteld ‘Onder dak komen’, presenteren aan de gemeenteraad. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer concludeert en welke aanbevelingen zij doet? Lees dan verder. Wilt u de bijeenkomst live volgen? Dit kan op 30 november a.s. tussen 16.00 en 17.30 uur via deze link.

Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg?

vrijdag, april 17th, 2020

Vul onze vragenlijst in! Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg? Vindt u dat er te weinig sociale huurwoningen zijn of is het aanbod juist ruim voldoende? Heeft u zelf ervaringen met het zoeken van een sociale huurwoning? De Rekenkamer Tilburg voert op dit moment een onderzoek uit naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg. Wij vinden het daarbij erg belangrijk om te weten hoe u als inwoner van de gemeente hierover denkt. 

Ook als u in een koopwoning woont, kunt u meedoen aan de enquête. We horen ook graag hoe woningeigenaren aankijken tegen het aanbod aan sociale huur in Tilburg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deelnemen door naar de volgende website te gaan:

www.companen.nl/onderzoek/tilburg

Heeft u vragen over de enquête? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van bureau Companen (tel: 0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl). Zij begeleiden de Rekenkamer bij het uitvoeren van de enquête.

Onderzoek naar sociale woningbouw

maandag, februari 24th, 2020

De gemeenteraad wenst duiding over sociale woningbouw in de gemeente Tilburg: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen?

De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als vraagstelling:

In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

Omdat de beleving van Tilburgers wordt onderzocht, zullen ook in dit onderzoek inwoners actief benaderd worden om mee te doen.

De Rekenkamer Tilburg verwacht net na de zomer van 2020 het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aan te bieden. Je hoort van ons!