Onder dak komen

Een onderzoek naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg in relatie tot de beleving van inwoners

“Aanbevelingen voor het college van B&W: Leg de ambities voor sociale huur duidelijk vast in gemeentelijk beleid. Blijf in samenwerking met corporaties en huurdersorganisaties de vraagdruk en het aanbod van de sociale huur volgen. Communiceer met regelmaat daarover naar de raad en de stad.” Rekenkamer Tilburg

In de sociale-huursector worden huishoudens met een laag inkomen van betaalbare huisvesting voorzien. De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Het blijkt dat woningzoekenden in 2019 ongeveer even snel een woning vonden als in 2015. Wel zal de komende jaren de vraag naar een sociale-huurwoning toenemen. Het blijkt echter niet eenvoudig nieuwbouwplannen te realiseren: de afspraken die de gemeente met de woningcorporaties had gemaakt over nieuwbouw van sociale-huurwoningen tussen 2015 en 2020 konden slechts deels worden nagekomen. Wat de beleving van burgers betreft, uit de enquête blijkt dat meer dan twee derde zich vroeg heeft ingeschreven om later een hogere kans op een woning te krijgen. Bijna drie kwart van de respondenten vindt dat er meer sociale huurwoningen moeten komen. Dit geldt vooral voor starters. Burgers die al in een sociale-huurwoning wonen, vinden een lage huurprijs juist belangrijk. Het onderzoek van de Rekenkamer Tilburg heeft geleid tot aanbevelingen die de gemeenteraad beter in staat zullen stellen het beleid mede vorm te geven en te controleren. De Rekenkamer Tilburg adviseert bijvoorbeeld om ten behoeve van de leefbaarheid van wijken de sociale huur beter over de stad te spreiden en om de doelen voor de sociale huur ondubbelzinnig vast te leggen en daarover regelmatig te communiceren.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Persbericht

Infographic

Presentatie

Conclusies en aanbevelingen toegelicht

 • DATUM ONDERZOEK

  november 2020

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE