Hayke Veldman

Is sinds 2021 voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Dat zijn de kernbegrippen voor de onderzoeken van de Rekenkamer. In gewone mensentaal betekent dat: doet de gemeente daadwerkelijk wat zij zich heeft voorgenomen, doet de gemeente dat efficiënt en effectief en binnen de regels? Voor Hayke draait daarbij alles om dienstverlening. De gemeente is er immers voor de gemeenschap en niet andersom.