Deborah van Gestel-Mulders

Is sinds 2018 werkzaam als secretaris – onderzoeker bij de Rekenkamer Tilburg. Kern van rekenkameronderzoek is of het gemeentebestuur de doelen bereikt die zijn vastgesteld en of het geld op een goede wijze wordt besteed. Draagt met de rekenkameronderzoeken graag bij aan het beter laten functioneren van het gemeentebestuur en daardoor aan een beter Tilburg.