Hans Mulder

Is sinds 2021 lid van de Rekenkamer Tilburg. Werkt daarnaast als directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal. Is tevens lid van de Rekenkamer Veere en toezichthouder in het onderwijs en bij een woningcorporatie. Draagt graag bij aan de optimalisering van het gemeentelijk functioneren, met het oog op de ontwikkeling van de stad, in het belang van de mensen in de stad.