Marga Vermeer

Is sinds 2015 lid van de Rekenkamer. Werkt naast haar lidmaatschap als bestuurlijk strategisch adviseur binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Is tevens lid van de Rekenkamercommissie gemeente Boxtel en lid van de Raad van Toezicht binnen het onderwijs. Wil graag bijdragen aan een betere (samen)werking van de gemeente.