Sociale woningbouw: feitelijkheden versus beleving

maandag, februari 24th, 2020

Er zijn verschillende feiten en cijfers over sociale woningbouw beschikbaar in de gemeente Tilburg. De gemeenteraad wenst duiding: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen?

De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als doelstelling inzicht te geven in het feitelijke ‘landschap’ (cq. feiten en cijfers) van sociale woningbouw in de gemeente Tilburg en te onderzoeken hoe deze feitelijkheden zich verhouden tot de beleving van Tilburgers vanuit verschillende doelgroepen, en inzicht te geven in wat dit betekent voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Met als vraagstelling: In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

De Rekenkamer Tilburg verwacht eind 2020 het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aan te bieden.