Corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

woensdag, januari 13th, 2021

De Rekenkamer Tilburg is, in samenwerking met de Rekenkamer(commissie)s Arnhem, Breda en Oss, in oktober 2020 een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen in de betreffende gemeenten. Corona-steunmaatregelen richten zich op bedrijven, zelfstandigen, instellingen en verenigingen e.d., en inwoners die zodanig door de corona-crisis geraakt worden door het wegvallen of afnemen van inkomsten dat zij behoefte hebben aan ondersteuning, financieel dan wel niet financieel.

Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale corona-steunmaatregelen er zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Daarnaast wordt onderzocht wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis.

De verwachting is dat eind Q1 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.