Author Archive

Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg?

vrijdag, april 17th, 2020

Vul onze vragenlijst in! Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg? Vindt u dat er te weinig sociale huurwoningen zijn of is het aanbod juist ruim voldoende? Heeft u zelf ervaringen met het zoeken van een sociale huurwoning? De Rekenkamer Tilburg voert op dit moment een onderzoek uit naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg. Wij vinden het daarbij erg belangrijk om te weten hoe u als inwoner van de gemeente hierover denkt. 

Ook als u in een koopwoning woont, kunt u meedoen aan de enquête. We horen ook graag hoe woningeigenaren aankijken tegen het aanbod aan sociale huur in Tilburg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deelnemen door naar de volgende website te gaan:

www.companen.nl/onderzoek/tilburg

Heeft u vragen over de enquête? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van bureau Companen (tel: 0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl). Zij begeleiden de Rekenkamer bij het uitvoeren van de enquête.

Rekenkamer Tilburg lanceert eigen website

maandag, februari 18th, 2019

De Rekenkamer Tilburg lanceert op donderdag 21 februari 2019 een eigen website: www.rekenkamertilburg.nl. Hier leest u wat de Rekenkamer doet en wie wij zijn. Op onze website staat informatie over onze lopende onderzoeken, afgeronde onderzoeken en vindt u nieuwsberichten. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor toekomstig onderzoek, neem dan contact met ons op.

Onderzoek burgerparticipatie van start mèt (Til)burgers!

dinsdag, januari 8th, 2019

Op 7 januari jl. vond de aftrap plaats van het onderzoek van de Rekenkamer Tilburg naar burgerparticipatie. Enkele weken daarvoor deden we een oproep via social media aan alle Tilburgers om te participeren in dit onderzoek. De eerste bijeenkomst was een geanimeerde avond van kennismaken en uitwisselen; wat is burgerparticipatie, wat heeft u met het onderwerp en hoe wilt u met ons samenwerken?

Enkele quotes van de deelnemers:

  • “Participeren is de moeite waard”
  • “Burgerparticipatie is niet hetzelfde als je zin krijgen”
  • “Je moet aan de voorkant de verwachtingen goed managen”
  • “Burgerparticipatie heeft tijd nodig’

Samen met bewoners van Tilburg gaan we het komende half jaar dit onderzoek aan de hand van praktijkvoorbeelden uitvoeren. Mocht u ook willen meedoen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Medio 2019 verwachten we het onderzoeksrapport met aanbevelingen te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.