Nieuws

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

2 juni 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg verwelkomt nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden

10 maart 2021

In de nieuwe raadszaal benoemde burgemeester Weterings op 8 maart 2021 Hayke Veldman als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Hans Mulder en Marloes van Rijswijk – van Mook zijn benoemd als algemeen lid. Marga Vermeer is als algemeen lid voor nog eens een periode van 6 jaar benoemd.   Met deze benoemingen is de […]

LEES DIT BERICHT

De gemeente Tilburg zoekt per 1 maart 2021 voor de Rekenkamer een voorzitter en 3 leden

30 november 2020

Rekenkamer Tilburg De Rekenkamer van de gemeente Tilburg (RKT) versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de raad. Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk op rekenkamertilburg.nl voor meer informatie over de RKT. De vacatures De […]

LEES DIT BERICHT

Gestart met een onderzoek naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

25 november 2020

De Rekenkamer Tilburg is een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen. Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale en regionale corona-steunmaatregelen er tot heden zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Ook wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis wordt onderzocht. De verwachting is dat begin 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.  

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Onder dak komen’

25 november 2020

De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Op 30 november a.s. zal de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, getiteld ‘Onder dak komen’, presenteren aan de gemeenteraad. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer […]

LEES DIT BERICHT