Nieuws

Gestart met een onderzoek naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

25 november 2020

De Rekenkamer Tilburg is een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen. Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale en regionale corona-steunmaatregelen er tot heden zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Ook wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis wordt onderzocht. De verwachting is dat begin 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.  

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Onder dak komen’

25 november 2020

De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Op 30 november a.s. zal de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, getiteld ‘Onder dak komen’, presenteren aan de gemeenteraad. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer […]

LEES DIT BERICHT

Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg?

17 april 2020

Vul onze vragenlijst in! Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg? Vindt u dat er te weinig sociale huurwoningen zijn of is het aanbod juist ruim voldoende? Heeft u zelf ervaringen met het zoeken van een sociale huurwoning? De Rekenkamer Tilburg voert op dit moment een onderzoek uit naar vraag en […]

LEES DIT BERICHT

Onderzoek naar sociale woningbouw

24 februari 2020

De gemeenteraad wenst duiding over sociale woningbouw in de gemeente Tilburg: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen? De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als vraagstelling: In welke mate sluit het aanbod aan sociale […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg start onderzoeken projectoverschrijdingen en sociale woningbouw

21 november 2019

In september 2019 zijn onderwerpen voor het rekenkameronderzoek voor het najaar van 2019 en eerste helft 2020 geïnventariseerd op basis van gesprekken met raadsleden. Er is door de Rekenkamer een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor twee onderwerpen. Het eerste onderwerp betreft financiële overschrijdingen van projecten. De Rekenkamer onderzoekt […]

LEES DIT BERICHT