Nieuws

Onderzoeksprogrammering 2021/2022 bekend

19 juli 2021

De Rekenkamer Tilburg heeft met de gemeenteraad Tilburg, het bestuur en de griffie(r) gesproken over onderwerpsuggesties voor rekenkameronderzoek in 2e helft 2021/1e helft 2022. Via de website van de Rekenkamer Tilburg, evenals via haar LinkedIn en Twitter accounts, zijn inwoners van Tilburg bovendien verzocht om onderwerpsuggesties aan te dragen. De Rekenkamer Tilburg heeft op basis […]

LEES DIT BERICHT

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2021/2022 welkom

2 juni 2021

De Rekenkamer Tilburg inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) in 2e helft 2021/1e helft 2022. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

2 juni 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg verwelkomt nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden

10 maart 2021

In de nieuwe raadszaal benoemde burgemeester Weterings op 8 maart 2021 Hayke Veldman als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Hans Mulder en Marloes van Rijswijk – van Mook zijn benoemd als algemeen lid. Marga Vermeer is als algemeen lid voor nog eens een periode van 6 jaar benoemd.   Met deze benoemingen is de […]

LEES DIT BERICHT

De gemeente Tilburg zoekt per 1 maart 2021 voor de Rekenkamer een voorzitter en 3 leden

30 november 2020

Rekenkamer Tilburg De Rekenkamer van de gemeente Tilburg (RKT) versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de raad. Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk op rekenkamertilburg.nl voor meer informatie over de RKT. De vacatures De […]

LEES DIT BERICHT