Sociale woningbouw: feitelijkheden versus beleving

Er zijn verschillende feiten en cijfers over sociale woningbouw beschikbaar in de gemeente Tilburg. De gemeenteraad wenst duiding: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen? De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als doelstelling inzicht te geven in het feitelijke ‘landschap’ (cq. feiten en cijfers) van sociale woningbouw in de gemeente Tilburg en te onderzoeken hoe deze feitelijkheden zich verhouden tot de beleving van Tilburgers vanuit verschillende doelgroepen, en inzicht te geven in wat dit betekent voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Met als vraagstelling: In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

De Rekenkamer Tilburg verwacht net na de zomer van 2020 het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg?

Vul onze vragenlijst in! Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg? Vindt u dat er te weinig sociale huurwoningen zijn of is het aanbod juist ruim voldoende? Heeft u zelf ervaringen met het zoeken van een sociale huurwoning? De Rekenkamer Tilburg voert op dit moment een onderzoek uit naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg. Wij vinden het daarbij erg belangrijk om te weten hoe u als inwoner van de gemeente hierover denkt.

Ook als u in een koopwoning woont, kunt u meedoen aan de enquête. We horen ook graag hoe woningeigenaren aankijken tegen het aanbod aan sociale huur in Tilburg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deelnemen door naar de volgende website te gaan:

www.companen.nl/onderzoek/tilburg

Heeft u vragen over de enquête? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van bureau Companen (tel: 0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl). Zij begeleiden de Rekenkamer bij het uitvoeren van de enquête.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

 • DATUM ONDERZOEK

  februari 2020

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE