Op weg naar conclusies en aanbevelingen voor het onderzoek naar burgerparticipatie

Op 6 mei organiseerde de Rekenkamer de bijeenkomst ‘(Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen’. De bijeenkomst vond plaats in de LocHal in Tilburg waarbij wij de beste suggesties en tips van deelnemers ophaalden voor ons Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in de gemeente Tilburg. Eerder hebben we (gemeentelijke) documentatie bestudeerd, 22 ‘cases’ als voorbeelden van burgerparticipatie geanalyseerd, zijn interviews met ambtenaren, inwoners en andere betrokkenen gehouden en is een digitale dialoog met een aantal inwoners vanuit het burgerpanel gevoerd. In deze bijeenkomst wilden wij graag nog een slag dieper gaan door middel van het voeren van het goede gesprek.

We waren blij met de grote opkomst; een interessante en inspirerende mix van betrokken inwoners, partners in de stad, ambtenaren en raadsleden. We legden deelnemers de vraag voor: welke beste suggestie heeft u om burgerparticipatie in Tilburg naar een hoger plan te tillen? We vroegen de aanwezigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan langs de invalshoeken:

·           Rolverdeling tussen gemeenteraad, bestuur, ambtenaren én burgers en partners

·           Houding en gedrag van ambtenaren én burgers en partners

·           Inrichting van de ambtelijke organisatie

·           Versterking van de gemeentelijke kernwaarden; vernieuwend, verbindend en daadkrachtig

Terecht werd opgemerkt dat we moeten benoemen wat er al goed gaat en niet alleen wat er nog beter kan. Wat opviel is dat inwoners, partners in de stad, ambtenaren en gemeenteraad elkaar daarin heel goed kunnen vinden en veel gedeelde belangen kennen. Daar ligt ons inziens ook het belangrijkste begin; wat heb je als gezamenlijk belang om beleid of burgerinitiatieven te laten slagen?

Hoe verder?

Dit was voor ons als Rekenkamer de laatste bijeenkomst om input op te halen voor het onderzoek. We gaan nu aan de slag met de analyse van alle informatie en het aanbrengen van de rode lijn. Vervolgens formuleren we conclusies en aanbevelingen. We laten de aanwezige inwoners, partners in de stad en ambtenaren meelezen met het concept-rapport en staan open voor suggesties. De planning is erop gericht om in september 2019 het onderzoeksrapport ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  • CONTACT OPNEMEN?

    Heeft u vragen of opmerkingen?
    Neem dan contact met ons op.

    CONTACT