Sturen op een akkoord

Een onderzoek naar de ervaringen met het bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ en akkoorden in andere gemeenten 

“Maak vooraf bewuste keuzes over de inrichting van het akkoord en overweeg het opnemen van een financieel kader in het akkoord zelf” Rekenkamer Tilburg

In maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland plaats, zo ook in de gemeente Tilburg. Na de verkiezingen gaan fracties in de raad in onderhandeling om te komen tot een nieuw coalitie-, bestuurs- of raadsakkoord. Met het oog op de naderende verkiezingen heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de voorbereiding op, inrichting en uitvoering van, en verantwoording over, het huidige bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ 2018-2022. Naast het Tilburgse akkoord zijn ook akkoorden van diverse andere gemeenten bekeken. Er zijn veel andere smaken in inrichting en uitvoering van, en verantwoording over een akkoord mogelijk. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer de (toekomstige) gemeenteraad, de onderhandelaars over het nieuwe akkoord, het (toekomstige) college van B&W en de ambtelijke organisatie inzichten die bijdragen aan de vormgeving van een nieuw Tilburgs akkoord voor de komende bestuursperiode 2022-2026.

Een van de aanbevelingen is dat vooraf bewuste keuzes gemaakt dienen te worden bij de voorbereiding van het akkoord; welke ambtelijke informatie is van belang voor de onderhandelingen over een nieuw akkoord, welke rol krijgt de griffier om te komen tot een akkoord en wat zijn de voor- en nadelen van verschillende typen akkoorden en welke keuze wordt daarin gemaakt.

En wordt het een akkoord op hoofdlijnen, zoals het huidige akkoord, met ruimte om in te spelen op de ontwikkelingen? Of juist meer een akkoord met concretere en meetbare doelen? De Rekenkamer adviseert in haar aanbevelingen om daar samen vóór de inrichting van het nieuwe akkoord een duidelijk standpunt over te bepalen. Zo ook wordt de suggestie meegegeven om vooraf af te wegen een financieel kader in het akkoord op te nemen.

Wat betreft de uitvoering van, en verantwoording over het akkoord is de aanbeveling om te overwegen om (opnieuw) een doorvertaling te maken van het akkoord naar de verschillende sturings- en controle-instrumenten. En om af te wegen in hoeverre doelen uit het akkoord te volgen en te meten moeten zijn.

De Rekenkamer zal het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad presenteren op 31 januari 2022. Deze presentatie is terug te kijken via deze link.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Presentatie informatiebijeenkomst

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  januari 2022

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer