Garage onderbouwd? – Pieter Vreedeplein

Een onderzoek naar de rol van de raad en het college bij de aankoop en exploitatie van de parkeergarage Pieter Vreedeplein

“Procesafspraken over het proces van besluitvorming en informatievoorziening bij grote projecten zijn nodig” Rekenkamer Tilburg

Dit onderzoek ging over de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein in het centrum van Tilburg. Deze garage was in maart 2008 geopend, maar de parkeeropbrengsten bleken ver achter te blijven bij de begroting.  Het onderzoek van de Rekenkamer richtte zich op de vraag of de raad voldoende in positie was geweest om rond het besluitvormingsproces over de garage de beleidslijnen uit te zetten en de uitvoering van het beleid rond de garage te controleren. Bij beide onderzoekvragen trok de Rekenkamer een negatieve conclusie. Het college stelde financiële informatie niet op een consistente manier ter beschikking en nam strategische beslissingen zonder de raad daar in te kennen. Ook vanuit de ambtelijke organisatie werd relevantie informatie over het project niet ter beschikking gesteld. De raad zelf bleek ook te weinig ‘door te vragen’ als er beslissingen over de parkeergarage, zoals het toekennen van extra krediet, werden voorgelegd. Teneinde in de toekomst de raad wel in staat te stellen haar wettelijke taak van sturing en controle te kunnen uitvoeren, stelde de Rekenkamer voor een speciale procedure voor grote projecten in het leven te roepen. Hierin moet, onder meer, worden vastgelegd welke informatie beschikbaar moet zijn bij diverse fasen van het project.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Persbericht

Onderzoeksplan

 • DATUM ONDERZOEK

  april 2010

 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE
 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer