Licht op geheimhouding

Een onderzoek naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding in de huidige raadsperiode

“De inhoudelijke onderbouwing voor de noodzaak van de geheimhouding is onvoldoende” Rekenkamer Tilburg

Bij het (lokale) openbaar bestuur staat transparantie om het democratisch proces te verbeteren voorop. Ook in de gemeente Tilburg wordt het beginsel van openbaarheid onderschreven. Toch kan het opleggen van geheimhouding soms nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer de economische belangen van de gemeente geschaad zouden kunnen worden door actieve openbaarmaking. Er bestaat dus een afweging van het (economische) belang van geheimhouding tegenover het democratische belang van openbare kaderstelling en controle door de raad. Geheimhouding staat een openbaar debat immers in de weg. Bovendien zijn raadsleden bij geheimhouding niet vrij om derden te consulteren. In (delen van) de Tilburgse raad was eind 2012 het beeld ontstaan dat er te veel met geheime informatie werd gewerkt. Dit was voor de Rekenkamer aanleiding te onderzoeken hoe in het Tilburgse bestuur met geheimhouding werd omgegaan. Een belangrijke conclusie van dat onderzoek was dat in de Tilburgse praktijk bij het opleggen van geheimhouding vaak niet verwezen werd naar de wettelijke grondslag, terwijl de inhoudelijke onderbouwing van de noodzaak tot geheimhouding onvoldoende was. Het zou daarom aan te bevelen zijn als de raad en het college samen een gedragslijn zouden opstellen over de procedure die gevolgd dient te worden bij geheimhouding.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsbesluit

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  juli 2013

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE