Inzichten voor de inrichting van een nieuw Tilburgs Bestuursakkoord 2022-2026

In maart 2022 vinden er gemeenteraadverkiezingen in Nederland plaats, zo ook in de gemeente Tilburg. Na de verkiezingen gaan fracties in de gemeenteraad in onderhandeling om te komen tot een nieuw Bestuursakkoord voor de periode 2022 – 2026.

Met het oog op de naderende verkiezingen doet de Rekenkamer Tilburg onderzoek naar het huidige Tilburgse Bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ uit 2018-2022.

De doelstelling van het onderzoek is drieledig en luidt:

1. Inzicht bieden in de inrichting en uitvoering van, verantwoording over en ervaringen (vanuit raad, college en organisatie) met het huidige Bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ uit 2018-2022.

2. Inzicht bieden in de inrichting van recente Bestuursakkoorden van andere gemeenten.

3. Inzicht bieden in hetgeen van het huidige Tilburgse Bestuursakkoord en van andere Bestuursakkoorden geleerd kan worden, wat bij kan dragen aan de vormgeving van een nieuw Tilburgs Bestuursakkoord voor de komende vier jaar.

De aanbevelingen uit het onderzoek zullen gericht zijn aan de (toekomstige) raad en in het bijzonder aan de (toekomstige) onderhandelaars over het nieuwe Bestuursakkoord. De aanbevelingen zullen ook gericht zijn aan het komende college als het gaat om het uitwerken van het nieuwe Bestuursakkoord en het monitoren daarvan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode juli t/m december 2021.

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer