Financiële afwikkeling van projecten

Raadsleden maakten de Rekenkamer Tilburg er begin 2019 op attent dat de gemeente Tilburg bij projecten met regelmaat extra krediet vraagt bovenop het oorspronkelijk door de raad goedgekeurde krediet, zij voelen zich met regelmaat ‘met de rug tegen de muur staan’.

Raadsleden willen inzicht in de oorzaken van de overschrijdingen. Zij vragen zich ook af of de kwaliteit en kwantiteit van de informatievoorziening over projecten voldoende is en was voor de raad om een afgewogen oordeel over de start en/of voortgang van een project te kunnen geven. Ten slotte was er de vraag naar de mogelijkheden tot (bij)sturing en hoe deze financiële overschrijdingen voorkomen kunnen worden.

De Rekenkamer is daarom een onderzoek gestart in samenwerking met Adviesbureau Companen met als vraagstelling: Wat zijn de oorzaken van (dreigende) financiële overschrijdingen bij projecten, zijn of worden raadsleden hierover tijdig geïnformeerd en hoe kan de gemeenteraad bijsturen in geval van een (verwacht) tekort?

Direct na de zomer van 2020 verwacht de Rekenkamer haar bevindingen te kunnen presenteren middels een Rekenkamerbrief aan de gemeenteraad.

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE