Minisymposium NVRR: Rekenkamer(commissie)s en regionale opgaven

Gemeenten, provincies en waterschappen werken meer samen met elkaar en met private partners in de regio. Opgaven zijn immers vaker meervoudig en co-creaties nemen toe. De regionale agenda wordt dan ook zwaarder. Tijdens de Rekenkamer meetup op 19 september in het Provinciehuis Noord-Brabant hoorden leden van Rekenkamer(commissie)s, waar ook de Rekenkamer Tilburg bij aanwezig was, interessante voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens ontstond een boeiende discussie over wat dit vraagt van Rekenkamer(commissie)s, haar rol en de wijze van sturing.