Tussenevaluatie ‘Tilburg Transformeert’

“De kwaliteit van de geleverde financiële informatie over Tilburg Transformeert is  onvoldoende” Rekenkamer Tilburg

In 2012 werd in Tilburg gestart met een grote reorganisatie van de gemeentelijke organisatie, ‘Tilburg transformeert’ geheten. Het doel was de organisatie slagvaardiger en meer op sturing en resultaten te richten. Bij de informatie aan de raad over deze reorganisatie ontbrak het integrale kostenplaatje. Met deze brief probeerde de Rekenkamer in de lacune te voorzien door een berekening van de reorganisatiekosten te presenteren, die gebaseerd was op verschillende rapportages van de gemeente. Een ambtelijke reactie op de berekeningen van de Rekenkamer kwam tot een bedrag dat meer dan 6 miljoen euro lager lag dan de door de Rekenkamer berekende kosten. De Rekenkamer achtte de kwaliteit van de geleverde financiële informatie echter onvoldoende. De raad werd daarom geadviseerd om het college op te dragen bij de eindevaluatie van Tilburg transformeert expliciet kosten en baten te betrekken, zodat een integraal eindoordeel over de reorganisatie mogelijk zou worden.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie op Rekenkamerbrief wethouder De Vries

Terugkoppeling raadscommissie Bestuur

Toezegging raadscommissie Bestuur

 • DATUM ONDERZOEK

  februari 2013

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE