Subsidiebeleid: een pleidooi voor een kwantumsprong

“Er is behoefte aan inzicht in de maatschappelijke effectiviteit van het subsidiebeleid” Gemeenteraad

Dit kortlopende onderzoek was een vervolg op eerdere onderzoeken binnen de gemeente. Uit die onderzoeken was gebleken dat er weinig zicht was op de resultaten en maatschappelijke effecten van verleende subsidies. Daarnaast werd er geconcludeerd dat de raad weinig invloed had op het subsidieproces. In de brief van januari 2010 werd de conclusie getrokken dat er in deze situatie nog weinig verandering te bespeuren was. De raad speelde (nog steeds) niet of nauwelijks een rol in het subsidieproces. Het zicht op resultaten ontbrak, mede door het gebrek aan resultaat gerichte verantwoordingen van de gesubsidieerde instellingen zelf. Het college maakte bovendien geen werk van het evalueren van de effectiviteit van subsidies. De Rekenkamer deed enkele aanbevelingen om het subsidieproces te verbeteren en de subsidies aan grote instellingen binnen een raadsperiode minstens eenmaal integraal te evalueren.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Navolg Plan van Aanpak

 • DATUM ONDERZOEK

  januari 2010

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE