Sturing en beheersing apparaatskosten

“Neem informatie over apparaatskosten op in de begroting, gepaard aan een meerjarige kadernota bedrijfsvoering” Rekenkamer Tilburg

Voor de uitvoering van gemeentelijke activiteiten zet de gemeente middelen in, zoals personeel, computers en gebouwen. Deze inzet van deze zogeheten apparaatskosten kan op een doelmatige of minder doelmatige manier gebeuren. Het doel van dit onderzoek door de Rekenkamer was om na te gaan of de raad een rol speelde bij de sturing en beheersing van apparaatskosten. Aangezien de raad de beleidslijnen uitzet in het kader van zijn budgetrecht  en het college het vastgelegde beleid uitvoert, zou geconcludeerd kunnen worden dat de raad zich niet met apparaatskosten hoeft bezig te houden. Zowel de gemeentewet als het BBV bieden de raad echter voldoende ruimte om een rol te spelen bij de invulling van de apparaatskosten. Uit het onderzoek van de Rekenkamer bleek de raad echter geen enkele rol te spelen, waarbij het ontbreken van adequate informatie over apparaatskosten een rol speelde. De Rekenkamer bepleitte in de financiële beheersverordening de sturings- en informatiebehoefte van de raad over apparaatskosten te verankeren.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Raadsvoorstel

Amendement

Raadsvoorstel volgende het amendement

 • DATUM ONDERZOEK

  november 2010

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE