Sport op orde

“Het verminderen van de verwevenheid tussen de gemeente Tilburg en het Sportbedrijf is een belangrijke randvoorwaarde voor een efficiënte exploitatie van het Sportbedrijf”Rekenkamer Tilburg

Tilburg kent een kwalitatief goed aanbod van sportaccomodaties, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het beheer leidt echter tot een financieel tekort. Het doel van dit onderzoek is om de oorzaken van de exploitatietekorten te benoemen en om scenario’s voor bezuinigingsrichtingen te becommentariëren. Uit het onderzoek bleek dat een belangrijke oorzaak van de toename van het tekort werd veroorzaakt door wijzigingen in administratieve toerekening van de kosten. Deze toerekening hield geen verband met de werkelijke kosten of met een minder doelmatige inzet van de middelen. Een reden voor de eventuele ondoelmatige inzet kon eerder gevonden worden in de administratieve verwevenheid van de organisatie die de accommodaties exploiteert, het zogenaamde Sportbedrijf, met de gemeentelijke organisatie. Deze verwevenheid kan de doelmatigheid van de exploitatie van het Sportbedrijf in de weg staan. Het is derhalve te overwegen het Sportbedrijf meer op afstand van de gemeente te plaatsen. De conclusie werd getrokken dat andere voorgestelde bezuinigingsrichtingen of niet specifiek op verbetering van de exploitatie waren gericht of te weinig bijdroegen aan het dichten van het exploitatietekort.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

 • DATUM ONDERZOEK

  april 2016

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE