Sturing middels de programmabegroting

“Richt de begrotingsstukken zo in dat zij passen bij de nieuwe organisatie, en de raad inzicht geeft wie bij welk onderwerp aanspreekbaar is” Rekenkamer Tilburg

Vanaf 2011 is er in de gemeentelijke organisatie een reorganisatietraject opgestart onder de naam ‘Tilburg Transformeert’. Het doel van deze transformatie was de planning en controlcyclus beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van raad, college en management. De Rekenkamer heeft parallel aan dit traject een programma van eisen voor de begroting ten behoeve van en in samenspraak met de raad opgesteld. De begroting is immers het sturings- en controle-instrument van de raad en deze functies zouden verbeterd kunnen worden door de begroting beter aan te laten sluiten op de (nieuwe) organisatie, zodat het voor raadsleden inzichtelijk is welk (deel)programma bij welke dienst hoort en welk collegelid of directielid aanspreekbaar is. De Rekenkamer deed een aantal aanbevelingen richting de raad om de gemeentelijke begroting beter aan de sturende en controlerende functies te laten voldoen.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Tilburgse programmabegroting en budgetrecht van de raad

Verslag expertmeeting 31 januari 2011

 • DATUM ONDERZOEK

  juni 2011

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE