Een goede raad: investeer in de kwaliteit van informatie

Een onderzoek naar de kwaliteit van de informatievoorziening met betrekking tot de gemeentelijke grondexploitatie en de algemene uitkering gemeentefonds

“De door het college verstrekte informatie maakt het voor de gemeenteraad niet eenvoudig om tijdig te kunnen sturen, accelereren, afremmen of stoppen” Rekenkamer Tilburg

Het budgetrecht van de raad is een fundamenteel recht van de gemeenteraad, waarvoor hij kwalitatief hoogwaardige informatie nodig heeft. Dit onderzoek beoordeelt of de door het college beschikbaar gestelde informatie hiervoor toereikend is in het geval van de grondexploitatie en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze twee onderwerpen zijn van groot belang voor de raad. Met de grondexploitatie kunnen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn die echter in de tijd gespreid zijn. De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente en om gefundeerde keuzes over de allocatie van het budget te kunnen maken dient de raad de beschikking te hebben over betrouwbare voorspellingen. De Rekenkamer constateerde dat de kwaliteit van de informatie niet aan een aantal (minimum)normen voldeed. Zo was de Rekenkamer niet in staat op basis van de begrotingsstukken een inzichtelijk samenhangend financieel totaalbeeld van kosten, opbrengsten, resultaten en risico’s van het grondbeleid te verkrijgen. Bij de algemene uitkering was het niet duidelijk hoe meerjarige ramingen van de inkomsten uit het gemeentefonds werden bepaald, uitgaande van het begrotingsbeleid van het rijk in een bepaald jaar. Bovendien was veel relevante informatie verspreid over meerdere P&C stukken. De conclusie was dat de door het college verstrekte informatie de gemeenteraad onvoldoende in staat stelde het budgetrecht te kunnen benutten. Om hier verbetering in aan te brengen stelde het rapport 21 aanbevelingen voor.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsvoorstel

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  juni 2012

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE