De (Til)burger Centraal

Een onderzoek naar de inspanningen en effecten op het gebied van burgerparticipatie in de gemeente Tilburg

“Hoewel er veel moois gebeurt, kan burgerparticipatie naar een hoger niveau worden getild in de gemeente. Dit vereist met name een omslag in het denken en doen van de gemeente Tilburg en Tilburgers” Rekenkamer Tilburg

De gemeente Tilburg heeft samenwerking met en in de stad hoog in het vaandel staan. Het beleid van Tilburg richt zich op het herkennen, genereren, aanboren en benutten van wensen, ideeën en initiatieven, met als doel ruimte te creëren voor het (gezamenlijk) waarmaken van plannen. Het begrip burgerparticipatie staat hierbij centraal. Er worden diverse inspanningen op dit terrein verricht en er zijn positieve effecten waarneembaar. Tegelijkertijd is er nog een aantal aandachtspunten te benoemen en waarvoor de Rekenkamer Tilburg aanbevelingen doet:

 • Voor het welslagen van burgerparticipatie is de ‘juiste’ volgorde van belang.
 • Hoor inwoners en geef hen invloed.
 • Laat hiërarchie, beleid en regels geen keurslijf zijn bij burgerparticipatie.
 • Maak successen zichtbaar en borg lessen beter.
 • Ga in gesprek met inwoners om burgerparticipatie naar een hoger plan te tillen en leer van andere gemeenten.
 • De Omgevingswet als impuls en het goede voorbeeld voor de focus op ‘benutten’.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Motie

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  oktober 2019

 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE
 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT