Citymarketing Tilburg

Een onderzoek naar het beleid, de resultaten en de sturing op de uitvoering van het citymarketingbeleid Tilburg

“Er is een meer inhoudelijke focus voor het Tilburgse citymarketingbeleid nodig” Stichting Marketing Tilburg, Stakeholders uit de stad, Gemeentebestuur en – raad, Ambtenaren

In 2011 riep de gemeenteraad het college van B&W op “daadkrachtig in te blijven inzetten op de promotie van Tilburg”. Kort daarna werd een nieuw citymarketingbeleid door de Tilburgse raad vastgesteld. Dit Rekenkameronderzoek evalueerde de resultaten van dit beleid door de stichting Marketing Tilburg (SMT). Er werden twee conclusies getrokken. Ten eerste werd geconstateerd dat de belangrijkste kenmerken waarmee de stad Tilburg werd geadverteerd als te veel omvattend werden ervaren. Daardoor ontbrak er een inhoudelijke focus waarmee de stad Tilburg kon worden geassocieerd. De tweede conclusie was dat de resultaten die van de SMT werden verwacht niet helder waren omschreven, waardoor het moeilijk werd te evalueren of de prestaties van de SMT aan de verwachtingen voldeed. Daarnaast ontbrak het, mede door de onduidelijke omschrijving van verwachte resultaten, aan strategische sturing door de gemeente.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsvoorstel

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  februari 2018

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE