Bouwen in goed vertrouwen

MFA’s in Tilburg; een onderzoek naar eigendom, beheer en exploitatie

“Bindende afspraken over eigendomsconstructies zijn niet gemaakt, discussies hierover zijn steeds in ‘goed vertrouwen’ vooruit geschoven, men dacht dat de exploitatie wel rond zou komen” Rekenkamer Tilburg

Multifunctionele accommodaties (MFA’s) in Tilburg zijn in de woorden van de gemeente “gebouwen die flexibel te gebruiken zijn en het bruisend hart in de wijk gaan vormen”. In het eerste decennium van deze eeuw besloot de gemeente MFA’s te gaan realiseren in vijf ‘kwetsbare’ wijken van Tilburg. Een belangrijke conclusie van het onderzoek dat de Rekenkamer, op verzoek van de raad, heeft gedaan naar de totstandkoming van deze MFA’s, was dat het hele proces rond de bouw van deze MFA’s gekenmerkt kon worden als ‘bouwen in goed vertrouwen’. Bij de start van de bouw was niet vastgelegd wie de MFA’s in eigendom zou nemen, wie de gebouwen zou beheren en hoe de gebouwen kostendekkend geëxploiteerd zouden moeten worden. De bestuurlijke aandacht was vooral gericht op het realiseren van de gebouwen en om voldoende dekking voor de benodigde investeringen te vinden. Ook bleek dat de raad niet per afzonderlijke MFA heeft kunnen sturen en controleren: de informatie die de raad ontving over de financiële afwikkeling leverde geen inzicht in de afzonderlijke projecten op. Financiële afwijkingen werden tijdens de bouw gerapporteerd op het niveau van de vijf MFA’s tezamen. Hierdoor konden impliciete meevallers op het ene project, tegenvallers bij andere MFA’s compenseren. Informatie over budgetwijzigingen waren bovendien deels opgenomen in vertrouwelijke collegestukken waarvan onbekend is of deze ter inzage hebben gelegen voor raadsleden. De raad heeft nimmer een afsluitende eindrapportage ontvangen.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  april 2014

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE