Aanpak impulswijken: zicht op resultaten?

Een onderzoek naar het monitoren en evalueren van de impulswijkenaanpak

“Door het ontbreken van een gestructureerde programmatische aanpak ontbreekt zowel bestuurlijk als ambtelijk het (totaal)overzicht” Rekenkamer Tilburg

Vanaf 2007 kende Tilburg het impuslwijkenbeleid. In samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties werkte de gemeente aan het verbeteren van de sociaal-economische positie van de bewoners in vijf (achterstands)wijken. Het doel van het onderzoek van de Rekenkamer was om na te gaan hoe het college het (inmiddels verlaten) beleid stuurt, de voortgang bewaakt en de effectiviteit van het beleid toetst in de vijf (achterstands)wijken. Uit het onderzoek bleek dat er voor de wijken concrete resultaten waren geformuleerd door het college, maar dat het inzicht in de relatie tussen de resultaten en in te zetten instrumenten ontbrak. Bovendien was er geen sprake van een ‘programmatische’ aansturing van de impulswijkaanpak. Daarmee samenhangend bleek het programma te leiden tot een onoverzichtelijk geheel van subsidiestromen en verantwoordingen, zonder transparante publieke verantwoording. Deze versnippering vertaalde zich ook in een versnipperde informatievoorziening in de P&C-stukken, zodat het voor de raad complex was een overzicht te krijgen van de baten en lasten van het impulswijkenbeleid.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Persbericht

 • DATUM ONDERZOEK

  mei 2011

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE