Walter Gouw

Is sinds 2009 lid van de Rekenkamer en is door de gemeenteraad aangewezen als voorzitter. Is naast zijn lidmaatschap directeur en tevens eigenaar van een adviesbureau op het gebied van vraagstukken rondom organisatieontwikkeling en arbeidsverhoudingen bij lokale overheden en publieke instellingen. Ziet de grote diversiteit in onderwerpen voor onderzoek als inspirerend. Zet zich in voor kwalitatief goed onderzoek dat bijdraagt aan een verbetering van het lokale bestuur.